SGK Ödeme

Devlet Ödemesi

“04/09/2019 tarihli ve 30878 sayılı, Mükerrer resmi gazete de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine göre 18 yaş üzeri yetişkinler için cihaz başına 1.012,50 TL brüt ödeme yapılmaktadır. Yapılan ödeme 0-4 yaş grubu için 1.822,50 TL, 5-12 yaş grubu için 1.620,00 TL ve 13-18 yaş grubu için de 1.518,75 TL’dir. Tutar, çalışanlardan %20, emeklilerden %10 hasta katılım payı kesilerek ödenmektedir.”

İşitme Cihazı Pili SGK Ödemesi Ne Kadardır?

SGK’nın sisteminde kayıtlı her bir işitme cihazı için işitme cihazı pili SGK ödemesi 122.72 TL’ dir. İşitme cihazı pili SGK ödemesi yıllık olup, katılım payından muaftır.