Nöral (Sinirsel) işitme kaybı, işitme sinirinin olmamasından ya da zarar görmesinden kaynaklanabilir. Bu tür kayıplar genellikle çok ileri derecededir ve kalıcıdır.

İşitme siniri ses bilgisini beyne iletemediğinden işitme cihazları ve koklear implantlar buna çözüm olamamaktadır.

Çoğu vakada İşitsel Beyinsapı İmplantı (ABI) tedaviye yönelik bir seçenek olabilir.