Sensörinöral işitme kaybı algılayıcı hücrelerin (tüy hücreleri) zarar görmesi ya da olmamasından kaynaklanır ve genellikle kalıcıdır. “Sinirsel işitme kaybı” adı da verilen sensörinöral işitme kaybı, hafif, orta, ileri ya da çok ileri derecede olabilmektedir.

Hafif, orta ve ileri derecedeki işitme kayıpları için işitme cihazları veya orta kulak implantları sıklıkla çözüm olabilmektedir. İleri ve çok ileri derecedeki işitme kayıpları için ise koklear implant önerilmektedir.

Bazı vakalarda yalnızca yüksek frekanslara yönelik sensörinöral işitme kaybı görülür, buna aynı zamanda kısmi işitme kaybı da denir. Bu vakalarda yalnızca, kokleadaki tüy hücreleri zarar görmüştür. Apekste yer alan ve alçak tonları işlemlemekten sorumlu tüy hücreleri hala sağlamdır. Elektrik akustik stimülasyon, yani EAS, özellikle bu vakalar için geliştirilmiştir.