KULAĞIN
ANATOMİSİ

 

İşitme kaybını en iyi şekilde anlamak için önce kulağın anatomisini anlamakta yarar vardır.

Kulak üç kısımdan oluşur: dış kulak, orta kulak ve iç kulak.

 Dış Kulak

  • Kulak kepçesi – sesi toplayıp kulak kanalına aktarır.
  • Kulak kanalı – sesi kulağın iç kısmına yönlendirir.

Orta Kulak

  • Kulak zarı – sesi titreşimlere dönüştürür.
  • Örs, üzengi ve çekiç kemikleri – bu üç kemikçik dizisi titreşimleri iç kulağa iletir.

İç Kulak

  • İç kulak (koklea) – sıvı ile doludur ve hassas “tüy hücrelerini” içerir. Bu tüye benzeyen yapılar ses titreşimleri tarafından uyarıldıklarında hareket eder.
  • Vestibüler sistem – dengeyi kontrol eden hücreler içerir.
  • İşitme siniri – sesi kokleadan beyne iletir.