Kulağın Anatomisi

  İşitme kaybını en iyi şekilde anlamak için önce kulağın anatomisini anlamakta yarar vardır.

Kulak üç kısımdan oluşur: dış kulak, orta kulak ve iç kulak.


 

 Dış Kulak

 • Kulak kepçesi – sesi toplayıp kulak kanalına aktarır.
 • Kulak kanalı – sesi kulağın iç kısmına yönlendirir.
   

Orta Kulak

 • Kulak zarı – sesi titreşimlere dönüştürür.
 • Örs, üzengi ve çekiç kemikleri – bu üç kemikçik dizisi titreşimleri iç kulağa iletir.
   

İç Kulak

 • İç kulak (koklea) – sıvı ile doludur ve hassas “tüy hücrelerini” içerir. Bu tüye benzeyen yapılar ses titreşimleri tarafından uyarıldıklarında hareket eder.
 • Vestibüler sistem – dengeyi kontrol eden hücreler içerir.
 • İşitme siniri – sesi kokleadan beyne iletir.